About

EN

PBWD was formerly one-man project to make great web pages. Later it developed in small-sized design studio, that covers all basic needs of it‘s customers such as shooting product photos, making logo and corporate identity, creating high-quality websites, designing leaflets, brochures, etc.

CZ

PBWD byl původně projekt jedné osoby vytvořený za účelem tvorby skvělých webů. Později se vyvinul v malé grafické studio, které pokrývá všechny požadavky svých zákazníků, jako je focení produktových fotografií, tvorba log a firemní identity, tvorba vysoce kvalitních webů, tvorba letáků, brožur, atp.

Comments are closed.